Müügitingimused

E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

Käeolevad CHR Trade OÜ (edaspidi nimetatud Lasteriieteladu või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud Tellija), kes kasutavad Lasteriieteladu e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping).

Hinnad

E-poes toodud kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%. Kauba eest tasutakse 100% ettemaksuna. Kauba kohaletoimetamise hind Lasteriieteladu.ee lehel ei sisaldu toote hinnas.
Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Tellija poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

Lasteriieteladu.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Tellija jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Tellija õigus tellimusest taganeda, kauba vahetamine ning kauba tagastamine

Lasteriieteladu.ee jätab endale õiguse tühistada Tellija tellimus juhul, kui Tellija ei ole tellimuse arvel toodud summat tasunud CHR Trade OÜ pangakontole 1 tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Tellija e-posti aadressile meeldetuletuskiri.

Kui tellitud kaup jõudis Tellijani praagiga, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Tellija tellis, palume sellest koheselt  informeerida info@lasteriieteladu.ee e-postile. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Uus kaup saabub Tellijale 3-14 päeva jooksul pärast tagastatud kauba Lasteriieteladu.ee poolt kättesaamisest.

Tagastamisele ei kuulu tasu kohaletoimetamisega seotud teenuste eest.

Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Tellija poolt toote mittesihipärase kasutamise, Tellija süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Lasteriieteladu endale õiguse toodet välja mitte vahetada.

Toode saatke meile tagasi peale kinnitust toote tagastamiseks.
Tellimuse tühistamise soovi korral saatke meile vastavasisuline e-mail: info@lasteriieteladu.ee  või helistage tel. 56 459 902

Vääramatu jõud

Lasteriieteladu ei vastuta Teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida lasteriieteladu ei saanud mõjutada või ette näha.