Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Teie privaatsus ja turvalisus on meile oluline. Seetõttu oleme koostanud privaatsuspõhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Lasteriieteladu.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
Kõik kliendi isiklikud andmed, mis avaldusid e-poe www.lasteriieteladu.ee külastamise ja ostu tegemise käigus, on konfidentsiaalne informatsioon, välja arvatud juhul, kui kauba tarnimiseks vajab e- pood kliendi nime, aadressi ja telefoninumbrit ja ka muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Me võime kasutada isikuandmeid Teiega suhtlemiseks, toodete ja/või teenustega seotud teadete saatmiseks ning muudel klienditeeniduslikel eesmärkidel.
Me võime Teiega ühendust võtta, et teavitada Teid uutest toodetest, teenustest või soodustustest, kui meil on Teie nõusolke või see on muudel põhjustel lubatud.
Me ei müü, anna raha eest kasutamiseks ega avalda muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud kui meil on selleks Teie nõusolek.

Kui Teil on küsimusi Lasteriietelao isikuandmete kaitse ja turvalisuse kohta, võtke meiega ühendust.